Solcellspark Götenehus
Pressmeddelande

Götenehus investerar mer i förnybar el

Sedan 2019 har Götenehus haft egen produktion av el vid en solcellsanläggning på fabriksområdet i Götene. Erfarenheterna har varit så goda att företaget nu väljer att bygga ut anläggningen med 25 procent.

Vi är verkligen nöjda med anläggningen och är glada att vi redan från början förberedde möjligheten att expandera solcellsparken. Den nu beslutade investeringen uppgår till 1,4 miljoner kronor och vi räknar med en återbetalningstid på sju år, säger David Ulinder som är teknik- och hållbarhetschef på Götenehus Group.

När utbyggnaden är klar kommer anläggningen att producera omkring 30 procent av den el som företaget använder i sin produktion.

Vi bygger bostadsområden med trähus, och hållbarhet är en viktig del av vårt erbjudande. Att hushålla med gemensamma resurser och producera el från förnybara källor känns lika självklart som att vi erbjuder kunderna solceller på de energisnåla hus vi bygger för dem, säger David Ulinder.

Den totala anläggningen beräknas stå klar i mars 2023 och då kunna producera nästan 500 000 kWh per år.

För mer information vänligen kontakta:
David Ulinder, teknik- och hållbarhetschef Götenehus Group AB, 0511-34 56 03, david.ulinder@gotenehus.se

 

Götenehus Group är en etablerad aktör med en unik position på den svenska fastighets- och bostadsmarknaden där koncernen bedriver fastighetsutveckling, bostadsutveckling och småhusverksamhet. Verksamheten bedrivs under varumärkena Forshem Fastigheter, Trähusstaden samt Götenehus och Swebostad. Götenehus Groups B-aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, 08-4638300, certifiedadviser@penser.se.

SENASTE NYTT