Götenehus husmodell Mariedal
Pressmeddelande

Götenehus lanserar ny herrgårdsserie!

Nu lanserar Götenehus en helt ny herrgårdsserie som inte bara hyllar den svenska traditionen av vackra herrgårdar, de gör även herrgården mer tillgänglig och en del av det moderna samhället.Inspirationen till herrgårdsarkitekturen har vi runt oss i den svenska landskapsbilden, och just för denna husserie har herrgårdarna på Kinnekulle varit vår inspirationskälla, säger Johan Danielsson, chefsarkitekt på Götenehus.


Götenehus husmodell Mariedal

På och omkring berget Kinnekulle i Götene där Götenehus tillverkning sker, ligger flera vackra herrgårdar med gedigna och lummiga parker. Dessa gods ligger till stor del bakom inspirationen till Götenehus nya herrgårdsserie. – ­Godsen på Kinnekulle bygger på klassiska principer som hämtat inspiration från fransk arkitektur med detaljerade applikationer som till exempel pelare och fönsterproportioner, säger Johan Danielsson.

Med den nya herrgårdsserien tar Götenehus ett ordentligt tag om herrgårdstraditionen och moderniserar det en aning. – I dag behöver en herrgård se annorlunda ut då behov och krav skiljer sig kraftigt från hur det såg ut på exempelvis 1700-talet säger Johan. – Våra historiska gods och herrgårdar utvecklades för flera hundra år sedan, då vi hade en annan samhällsbild. All arkitektur är en spegelbild av det samhälle vi lever i, och när dessa gårdar byggdes, så speglade deras arkitektur en status och var ett uttryck för vem som bodde där, säger han.

Likt klassiska herrgårdar har husen i herrgårdsserien tydliga rumsindelningar, men utan att ta bort den öppna känsla många svenskar vill ha i sina hem. Herrgårdsstilens olika karaktäristiska drag har noggrant bevarats och husen har klassiska proportioner med tidstypiska detaljer med pelare längs fasaderna, stora spröjsade fönster och valmade tak. Interiört sätter listverk, luckor och handtag den rätta prägeln.

Med en eller flera flygelbyggnader kan en personlig förgård med växter, belysning och stenpartier ytterligare förhöja intrycket av ett genomtänkt och vackert herrgårdshus. Flygelbyggnaderna kan exempelvis användas till garage, hemmakontor, gästhus eller kanske en musikstudio.

I herrgårdsserien ingår sju olika modeller, från Ramsås med en boyta på 140 kvm till Mariedal med en boyta på 245 kvm. Alla går att förlänga eller få med alternativa planlösningar. 

Läs mer om herrgårdsserien här; https://gotenehus.se/vara-hus/husserier/herrgard

 

För mer information vänligen kontakta:

Johan Danielsson, Arkitekt SAR/MSA, Götenehus AB, 0511-34 56 36, johan.danielsson@gotenehus.se
Fredrik Arvidson, Försäljningschef Götenehus, 0511-34 53 51, fredrik.arvidson@gotenehus.se

Götenehus Group är genom varumärkena Götenehus, VärsåsVillan och Swebostad en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernen består i huvudsak av två verksamhetsområden, Projektutveckling som marknadsför och bygger gruppbyggda småhus, flerfamiljshus m m och Styckehus som marknadsför och bygger enskilda villor och fritidshus. Götenehus B-aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, 08-463 83 00, certifiedadviser@penser.se. Läs mer på www.gotenehusgroup.se.

SENASTE NYTT