Claes Hemberg
Pressmeddelande

Götenehus och Claes Hemberg samarbetar om bostadsmarknaden

För att ge bostadsägare bättre fakta och vägledning kring deras mest påkostade och långvariga investering anlitar börsnoterade Götenehus den oberoende ekonomen Claes Hemberg.
Svenskarna har ett stort behov av en mer handgriplig och löpande bild av ekonomin och valen som påverkar deras ekonomi. Det kan vi uppnå genom att kombinera Götenehus långa erfarenheter med Claes Hembergs förmåga att analysera och förklara, säger Andreas Gustafsson, vd Götenehus.


Claes Hemberg framför Götenehus bostadsområde i Bara, Svedala kommun.
 

Priser på villor och lägenheter har senaste året ökat på ett historiskt sätt. Samtidigt har mer naturnära boenden lett till överraskande stigande tomtpriser i helt nya områden.
Våra bostäder har aldrig varit så lockande och dyra. Pandemin har verkligen flyttat perspektiven. Dessutom påverkas boendet av stora globala frågor som råvarupriser, prisökningar, klimatfrågan, politik och världsekonomi på ett växande sätt. Därför finns här så mycket spännande och viktigt att diskutera och förstå, säger Claes Hemberg.Bostadsägare kommer att märka av samarbetet redan de närmaste månaderna. Både de som bor i bostads- och hyresrätter och villor.
Vi har precis startat en spännande diskussion. Exakt hur det märks kommer snart bli tydligt. Det viktiga är att bostadsägare får ett bättre stöd, i sitt val och vägen framåt, säger Andreas Gustafsson.

Diskussionen om svenskarnas bostäder växer samtidigt till en bredare diskussion.
Boräntor är viktiga. Ska svenskarna inte bara klara köpet, utan också ha råd att bo kvar, så behöver vi däremot bredda diskussionen. För att även tala konjunktur, hyror, efterfrågan, priser, digitalisering och energi. Allt hänger ihop, säger Hemberg.

För mer information vänligen kontakta:
Andreas Gustafsson, vd, Götenehus AB, tel. 0722-41 21 15, andreas.gustafsson@gotenehus.se

Claes Hemberg, oberoende ekonom, tel. 0708-61 80 47, claes.hemberg@live.se

 

Götenehus Group är en etablerad aktör på den svenska bostadsmarknaden där koncernen bedriver bostadsutveckling och småhusverksamhet genom varumärkena Götenehus, VärsåsVillan och Swebostad. Verksamheten omfattar utveckling av nya bostadsområden samt försäljning och uppförande av industriellt producerade bostäder av trä. Koncernen bedriver också långsiktig förvaltning av bostäder genom det delägda fastighetsbolaget Trähusstaden Sverige AB. Götenehus B-aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, 08-4638300, certifiedadviser@penser.se. Läs mer på www.gotenehusgroup.se.

SENASTE NYTT