Götenehus
Pressmeddelande

Götenehus planerar att bygga cirka 60 bostäder i Kungälvs kommun

Nu är Kungälvs kommuns markanvisningstävling för byggnation av ca 500 bostäder i Nordtag, Ytterby avgjord. Götenehus är en av de byggherrar som valts ut och har tilldelats mark för byggnation av cirka 60 bostäder.

Nordtag är ett nytt bostadsområde som växer fram och ska länka västra Ytterby med centrala Ytterby. Enligt stadsdelsvisionen för området är variation ett ledord. Här ska ny spännande arkitektur få ta plats och området ska bjuda in till möten mellan grannar och boende i Ytterby, bland annat genom sina gröna miljöer. Totalt räknar kommunen med att Nordtag ska inrymma ca 500 bostäder.

Götenehus vinnande förslag om cirka 60 bostäder innefattar två olika områden inom Nordtag. På det första området planeras tvåplanshus på 110-130 kvm i äganderättsform. Området omgärdas av kulliga naturområden och befintlig småhusbebyggelse. På det andra området planeras bostadsrätter. Detta område ligger centralt och i direkt anslutning till ett större naturområde. Här avser Götenehus att bygga radhus i två plan om ca 110 kvm samt lägenheter på 2-4 rok i två våningar mot gemensamhetsytorna och fyra våningar mot infartsgatan, med naturliga utgångar till natur och kommunikationer.

– Det är glädjande att vi har fått möjlighet att förvärva detta område. Ytterby är en attraktiv del av Kungälv och det känns väldigt bra att kunna förstärka både vår projektportfölj och vår position med detta fina projekt säger Claes Hansson, VD och koncernchef i Götenehus Group AB.

Götene 2018-07-05

Götenehus Group AB

För mer information vänligen kontakta:
Claes Hansson, VD Götenehus AB, tel 0511-34 53 04, mobil 070-835 09 68, claes.hansson@gotenehus.se

David Järevik, Projektutvecklare Götenehus AB, tel 031-89 54 64, mobil 072-710 79 63, david.jarevik@gotenehus.se


Götenehus Group är genom varumärkena Götenehus och VärsåsVillan en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernen består i huvudsak av två verksamhetsområden; Projektutveckling som marknadsför och bygger gruppbyggda småhus, flerfamiljshus m m och Styckehus som marknadsför och bygger enskilda villor och fritidshus. Götenehus B-aktier är listade på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Läs mer på www.gotenehus.se.

SENASTE NYTT