Pressmeddelande

Götenehus varslar om uppsägningar inom småhusproduktion

Det senaste årets kraftiga kostnadsökningar, tillsammans med stigande räntor och en orolig omvärld, har lett till en minskad efterfrågan på nyproducerade bostäder. Detta påverkar Götenehus anläggning i Götene. För att anpassa verksamheten till de nya förutsättningarna har bolaget idag varslat 25 medarbetare om uppsägning. Varslet berör främst tjänstemän och beräknas leda till sänkta omkostnader på årsbasis med cirka 20 mkr.

Efterfrågan på nyproducerade bostäder har minskat. Inom affärsområde Villor och fritidshus är orderstocken fortsatt god, men inom affärsområde Bostadsutveckling har de stigande priserna gjort det svårt att få ihop fastighetskalkylerna vilket lett till att flera planerade bostadsprojekt stoppats eller skjutits på framtiden.

– Jag har full förståelse för att det lagda varslet skapar oro bland medarbetare, men det är nödvändigt för att anpassa oss till nya förutsättningar. Bostadsbehovet i Sverige är i grunden stort och de förändrade flyttkedjorna med ökat behov av småhus i naturnära områden kommer att gynna Götenehus bostadsverksamhet på sikt, säger Andreas Gustafsson, VD och koncernchef Götenehus Group.

Götenehus Group har tre affärsområden: Villor och fritidshus, Bostadsutveckling och Fastighetsutveckling. Satsningen inom Fastighetsutveckling gör koncernen som helhet mindre konjunkturkänslig.

– Dagens varsel innebär en anpassning av kapaciteten framför allt inom småhusproduktionen. Vi ökar samtidigt prioriteten inom försäljning- och marknadsföring av bostäder och vi söker också ytterligare förvärv inom Fastighetsutveckling där det nu öppnas nya möjligheter, avslutar Andreas Gustafsson.

De första effekterna av varslet märks under det första kvartalet 2023 och får full effekt under det andra kvartalet.

Detaljer och tidplan kring varslet utformas i nära samverkan med de lokala fackföreningarna. Inga kunder påverkas av åtgärderna.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Gustafsson, VD och koncernchef Götenehus Group AB

0511-34 53 10, 072-241 21 15, andreas.gustafsson@gotenehus.se

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Götenehus Group är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 oktober kl 08.30.

Götenehus Group är en etablerad aktör på den svenska bostadsmarknaden där koncernen bedriver bostadsutveckling och småhusverksamhet genom varumärkena Götenehus och Swebostad. Verksamheten omfattar utveckling av nya bostadsområden samt försäljning och uppförande av industriellt producerade bostäder av trä. Koncernen bedriver också utveckling och förvaltning av bostäder och kommersiella fastigheter. Götenehus B-aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, 08-4638300, certifiedadviser@penser.se

SENASTE NYTT