Pressmeddelande

Jan Johansson föreslås till ny styrelseordförande i Götenehus Group AB

Valberedningen i Götenehus Group AB föreslår att Jan Johansson väljs till ny ordförande i styrelsen vid årsstämman 2022. Valberedningen föreslår vidare omval av de nuvarande styrelseledamöterna Erik Hemberg, Johan Carlberg och Marcus Westdahl samt nyval av Fabian Dahl. Claes Hansson har avböjt omval.
 

Jan Johansson har varit styrelseledamot i Götenehus Group AB sedan 2015 och är även styrelseledamot i Bravida Holding AB, Starka AB, Erik Hemberg Fastighets AB med flera.

Fabian Dahl, född 1973, ekonom, är partner och fondförvaltare i Simplicity AB.

Valberedningens övriga förslag kommer att offentliggöras i kallelsen till årsstämman.

Årsstämma i Götenehus Group AB hålls i Götene onsdagen den 27 april 2022.
 

Götene den 21 mars 2022

Götenehus Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Hemberg, valberedningens ordförande, 0706-45 74 00, valberedning@gotenehus.com.

Götenehus Group är en etablerad aktör på den svenska bostadsmarknaden där koncernen bedriver bostadsutveckling och småhusverksamhet genom varumärkena Götenehus och Swebostad. Verksamheten omfattar utveckling av nya bostadsområden samt försäljning och uppförande av industriellt producerade bostäder av trä. Koncernen bedriver också långsiktig förvaltning av bostäder genom det delägda fastighetsbolaget Trähusstaden Sverige AB. Götenehus B-aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, 08-4638300, certifiedadviser@penser.se. Läs mer på www.gotenehusgroup.se.

SENASTE NYTT