Bild 1
Pressmeddelande

Klartecken för Götenehus största projekt  –  först att börja bebygga Frostaliden i Skövde

Måndagen den 26 september är ett viktigt datum för Götenehus. Då påbörjas markarbetet för bolagets enskilt största byggprojekt. Sammanlagt 48 lägenheter kommer att uppföras i området Frostaliden och där de två huskropparna utgör Skövdes högsta trähus.

Det var en stor uppslutning när Götenehus tillsammans med Skövde kommun i veckan arrangerade det symboliska första spadtaget. Ett 50-tal gäster såg Götenehus koncernchef Claes Hansson tillsammans med kommunstyrelsen ordförande Katarina Jonsson och bostadsrättsköparen Anita Claesson sätta spaden i marken.
Planerna för att utveckla området Frostaliden har funnits under ett antal år.
– För oss på Götenehus var det extra intressant eftersom det från början stod klart att samtliga hus skulle ha trästomme. Där har vi en gedigen erfarenhet och stor kunskap, konstaterar Claes Hansson och fortsätter:
– När väl det förberedande planarbetet var genomfört har det gått fort från säljstart till att vi nu kan byggstarta. Två tredjedelar av lägenheterna har redan hittat sina köpare och när husen börjar ta form kommer resterande lägenheter att bokas upp ganska snabbt. Det är som bekant brist på nyproducerade lägenheter även i Skövde.
Området Frostaliden kommer att bestå av sammanlagt ca 350 lägenheter.

På måndag påbörjar Götenehus sitt största enskilda byggprojekt. I veckan tog det symboliska första spadtaget av kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson, blivande bostadsrättsinnehavaren Anita Claesson och Claes Hansson, koncernchef för Götenehus. Foto: Maria Bolin, Skövde kommun.
   

Skövdes högsta trähus byggs av Götenehus. Sammanlagt innehåller de två huskropparna 48 lägenheter med generösa inglasade balkonger.


Götene den 23 september 2016

Götenehus Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta Claes Hansson, VD och koncernchef för Götenehus Group AB, 0511-34 53 04, 0708-35 09 68, claes.hansson@gotenehus.se 

   
  
Götenehus Group är genom varumärkena Götenehus och VärsåsVillan en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernen består i huvudsak av två verksamhetsområden, Projektutveckling som marknadsför och bygger gruppbyggda småhus, lägenheter m m och Styckehus som marknadsför och bygger enskilda villor och fritidshus. Götenehus B-aktier är listade på First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

SENASTE NYTT