Pressmeddelande

Kristina Gradin ny chef för Götenehus bostadsutveckling

Götenehus har rekryterat Kristina Gradin som ny chef för Götenehus bostadsutveckling. Hon har en bakgrund från flera ledande roller inom Bonava, NCC och senast från Älvstranden Utveckling. Kristina tillträder i februari och ingår då även i koncernens ledningsgrupp. David Ulinder som tidigare var chef för Götenehus bostadsutveckling övergår till en ny roll som teknik- och hållbarhetschef och kommer även fortsatt att ingå i ledningsgruppen.

Rekryteringen är ett viktigt led i att ytterligare öka takten och kompetensen inom bostadsutveckling. Med Kristinas kompetens och långa erfarenhet får vi en mycket stark kraft inom stads- och bostadsutveckling. Rekryteringen är också ett viktigt steg i att ytterligare stärka vår position i Göteborgsregionen, säger Andreas Gustafsson, vd Götenehus.

Kristina Gradin har tidigare varit styrelseledamot i Götenehus.

Att växla perspektiv och gå in i en operativ roll ser jag fram emot. Götenehus har många starka kvaliteter som fler kunder borde få uppleva och jag ser att Götenehus kan växa både snabbare och mer lönsamt, säger Kristina Gradin, tillträdande chef för Götenehus bostadsutveckling.

Götenehus har de senaste åren tagit flera betydande steg för att bredda och utveckla verksamheten. Nu förstärker bolaget ledningsgruppen även med en ny roll inom teknik och hållbarhet.

David Ulinder tar den nya rollen som teknik- och hållbarhetschef. Genom att knyta ihop de två områdena; träbyggnadsteknik och hållbarhet, ska vi ta ett ordentligt grepp om hållbart bostadsbyggande och ett hållbart samhälle, säger Andreas Gustafsson.

Götenehus ser hållbarhet som en viktig del genom samhällsansvar och som en växande affärsmöjlighet i relationen till både bostadsköpare, fastighetsägare, kommuner och leverantörer.

Vi har en stark historik i att bygga i trä. Hållbarhet innehåller samtidigt så mycket mer. Riktig kvalitet och hållbarhet behöver genomsyra hela kedjan från inköp och fabrik ända till den färdiga bostaden. Här ser vi många möjligheter att bygga värden, förtroende och nya affärsmöjligheter, säger Andreas Gustafsson.

För mer information vänligen kontakta:
Andreas Gustafsson, vd, Götenehus AB, tel. 0722-41 21 15,  andreas.gustafsson@gotenehus.se

 

Götenehus Group är en etablerad aktör på den svenska bostadsmarknaden där koncernen bedriver bostadsutveckling och småhusverksamhet genom varumärkena Götenehus och Swebostad. Verksamheten omfattar utveckling av nya bostadsområden samt försäljning och uppförande av industriellt producerade bostäder av trä. Koncernen bedriver också långsiktig förvaltning av bostäder genom det delägda fastighetsbolaget Trähusstaden Sverige AB. Götenehus B-aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på www.gotenehusgroup.se.

SENASTE NYTT