Pressmeddelande

Mattias Larsson ny CFO i Götenehus Group

Götenehus Group rekryterar Mattias Larsson som ny CFO. Han har en bakgrund i ledande roller inom Autoliv, Veoneer och Westcoast windows. Han tillträder januari 2022.

”Götenehus växer idag snabbt och har stor potential att utveckla och effektivisera verksamheten utifrån våra stora mängder data. Bland annat är vårt nya affärssystem här en viktig bas. Mattias som CFO stärker oss ytterligare genom både hans ledarskap och bakgrund”, säger Andreas Gustafsson, vd Götenehus.
 

Götenehus har de senast åren upplevt en markant tillväxt i volym, geografier och produkter. För att ytterligare stödja utvecklingen har bolaget genomfört flera nischade rekryteringar. Mattias Larsson är en av dem. 

”Götenehus och bostadsmarknaden är i en mycket spännande fas med både tillväxt och utmaningar. Bolagets medarbetare har ett starkt engagemang att utveckla bostäder för ett mer hållbart samhälle. Här ser jag fram emot att bidra”, säger Mattias Larsson.

Götenehus vd Andres Gustafsson passar också på att tacka avgående CFO Robert Elovsson för att ha byggt upp CFO-rollen till dagens nivå. Robert fortsätter att arbeta som CFO till dess att Mattias Larsson tillträder och kommer därefter att övergå till en ny roll inom Götenehus.

Götene den 2 november 2021
Götenehus Group AB (publ)
 

För mer information kontakta:

Andreas Gustafsson, VD och koncernchef Götenehus Group, 072-241 21 15, andreas.gustafsson@gotenehus.se

 

Götenehus Group är en etablerad aktör på den svenska bostadsmarknaden där koncernen bedriver bostadsutveckling och småhusverksamhet genom varumärkena Götenehus och Swebostad. Verksamheten omfattar utveckling av nya bostadsområden samt försäljning och uppförande av industriellt producerade bostäder av trä. Koncernen bedriver också långsiktig förvaltning av bostäder genom det delägda fastighetsbolaget Trähusstaden Sverige AB. Götenehus B-aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, 08-4638300, certifiedadviser@penser.se. Läs mer på www.gotenehusgroup.se.

 

SENASTE NYTT