Pressmeddelande

Nya aktier tecknade i Götenehus med stöd av teckningsoptioner

Under 2013 emitterade Götenehus Group AB 3 000 000 teckningsoptioner i samband med förvärvet av VärsåsVillan AB. Teckningsoptionerna medförde en rätt att senast den 30 april 2018 teckna 3 000 000 B-aktier till en kurs av 1:99 kr.

Samtliga optioner är nu utnyttjade, vilket innebär att 3 000 000 nya B-aktier har tecknats i Götenehus Group AB. Av dessa har Erik Hemberg Fastighets AB tecknat 2 730 000 B-aktier.

Genom tecknandet av de nya aktierna tillförs Götenehus 5 970 tkr. Aktiekapitalet i bolaget ökar med 3 000 tkr.

Antalet aktier i Götenehus kommer efter registrering av de tecknade aktierna hos Bolagsverket att uppgå till 90 313 516, fördelat på 1 099 740 A-aktier och 89 213 776 B-aktier.

Efter teckning av de nya aktierna uppgår Erik Hemberg Fastighets AB;s ägarandel till 49,5 procent av rösterna och 51,7 procent av kapitalet.

Götene den 17 april 2018

Götenehus Group AB

För ytterligare upplysningar kontakta Claes Hansson, VD och koncernchef för Götenehus Group AB, telefon 0511-34 53 04, 0708-35 09 68.
  

Götenehus Group är genom varumärkena Götenehus och VärsåsVillan en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernen består i huvudsak av två verksamhetsområden, Projektutveckling som marknadsför och bygger gruppbyggda småhus, flerfamiljshus m m och Styckehus som marknadsför och bygger enskilda villor och fritidshus. Götenehus B-aktier är listade på First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.gotenehus.se.

SENASTE NYTT