Brf Verktygslådan extreriör baksida
Pressmeddelande

Säljstart för 23 radhus i stadsdelen Fanna, Enköping

Nu säljstartar Götenehus brf Verktygslådan – 23 klimatsmarta bostadsrättsradhus i två plan i stadsdelen Fanna, Enköping.

Radhusen som blir i två plan kommer att upplåtas som bostadsrätter med fem rum och kök om cirka 130 kvm. Till varje radhus hör en egen liten trädgård med färdigställd gräsmatta på baksidan och plattbelagd framsida med uteplats i trätrall samt eget trädgårdsförråd.

– Radhusen kommer stilmässigt att vara anpassade till området med färgsättning som skapar en vacker miljö med variation i fasaderna mot gatan, säger Kent Björvang, projektutvecklare på Götenehus. De vackra putsade fasaderna går i varma harmoniska kulörer med en avvikande omfattning kring entrédörren i eklaserad träpanel och entréerna kommer att få plåtbeklädda tak med spotlights.

I bostadsrättsföreningens område kommer det att finnas underjordsbehållare för mat- och restavfall, en rekreationsplats med sittbänkar samt sandlåda för barnen.

Preliminär inflyttning för etapp ett; de elva första husen, blir till sommaren 2019.

Kent Björvang, Projektutvecklare bostadsprojekt Götenehus AB
tel: 08-514 816 83, mob: 070-558 27 48, e-post: kent.bjorvang@gotenehus.se

Götenehus Group är genom varumärkena Götenehus och VärsåsVillan en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernen består i huvudsak av två verksamhetsområden; Projektutveckling som marknadsför och bygger gruppbyggda småhus, flerfamiljshus m m och Styckehus som marknadsför och bygger enskilda villor och fritidshus. Götenehus B-aktier är listade på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Läs mer på www.gotenehus.se.

SENASTE NYTT