Vybild över Bergtorp med inklippta hus
Pressmeddelande

Swebostad förvärvar mark för nya radhus i Nykvarn

Swebostad har tillsammans med Gymer Fastigheter genomfört ett markförvärv i Bergtorp, Nykvarn. Området är en del av en större detaljplan om cirka 350 nya bostäder och tillåter en blandad byggnation av hyresrätter, bostadsrätter och friköpta tomter. För Swebostads del rör det sig om cirka 20-25 byggrätter. Områdets naturnära karaktär kommer bli ett fint tillskott i Nykvarns nya bostadsområde.

Vybild ver Bergtorp med inklippta hus

– Vi är naturligtvis mycket glada över ett sådant fint område och vi är väldigt intresserade av att snabbt komma igång med projektering och planering inför säljstart säger Lars Bonander, projektutvecklingschef på Swebostad. Avsikten är att bygga 20-25 nya bostäder i form av tvåplansradhus om 106kvm. Bostäderna kommer att säljas som bostadsrätter, vilket blir ett mycket bra komplement till övrig bebyggelse. Ett bra ingångspris och låga driftskostnader ger också möjligheten till fler att bosätta sig på Nykvarn.  

– Det är beprövade och populära hus vi planerar här som vi även uppfört i flera delar av Västsverige säger Lars. Planering och projektering inför byggstart av gatubyggnation och infrastruktur är redan igång. En ny förskola planeras även i området.

– Projektet ligger upplagt på vår hemsida och redan idag finns möjlighet att lämna sitt intresse för området för att få information om kommande säljstart fortsätter Lars. Arbetet med bygglovhandlingar och bildande av bostadsrättsförening kommer att pågå parallellt med att säljstarten planeras.

För ytterligare information om Swebostad och våra projekt besök www.swebostad.se

För mer information vänligen kontakta:

Lars Bonander, Projektutveckling Swebostad, 0733-75 90 73info@swebostad.se

Swebostad är sedan våren 2019 en del av Götenehus Group AB och utvecklar bostäder och bostadsområden på den svenska marknaden. Vår idé är att framställa hållbara och prisvärda flerbostadshus och radhus. För oss innebär det att vi är snabba och effektiva i alla led.

Götenehus Group är genom varumärkena Götenehus, VärsåsVillan och Swebostad en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernen består i huvudsak av två verksamhetsområden; Projektutveckling som marknadsför och bygger gruppbyggda småhus, flerfamiljshus m m och Styckehus som marknadsför och bygger enskilda villor och fritidshus. Götenehus B-aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, 08-463 83 00, certifiedadvisor@penser.se. Läs mer på www.gotenehusgroup.se

SENASTE NYTT