Radhus Askeslätt Swebostad
Pressmeddelande

Swebostad tecknar markanvisningsavtal för byggnation av nya radhus i Askeslätt, Lidköping

Swebostad, som är en del av Götenehus Groupkoncernen, har tilldelats markanvisning av Lidköping Kommun beträffande kvarteret Tuvsäven i Askeslätt. Här kommer 19 radhus i bostadsrättsform att byggas.

I den nya stadsdelen Askeslätt planeras cirka 350 bostäder från olika fastighetsbolag i varierande upplåtelseformer. Swebostad är väl bekant med området genom två tidigare etapper. 2020 färdigställdes 28 bostäder i Brf Ängsklockan och nu pågår byggnation av 20 bostäder i Brf Porslinsblomman med beräknad inflyttning höst/vinter 2022.

Lidköping är vår hemmamarknad och vi känner att vi är en del av kommunens framtid och utveckling. Vi är därför extra glada över att få fortsatt förtroende att utveckla Askeslätt ytterligare, säger Tobias Lorentzon, affärsutvecklingschef Götenehus/Swebostad.

De 19 nya radhusen i kvarteret Tuvsäven blir i två plan med egen trädgård och förråd. Bostadsytan om 106 kvadratmeter fördelas på 4–5 rum och kök. Radhusens karaktär blir sparsmakad och tuff i framtoningen med en färgsättning som anknyter till naturen i ljusbeige, dimgrön och mörkbeige nyanser.

Vi planerar att säljstarta i höst och byggstart är beräknad till i början av 2023, säger Elisabeth Karlsson, projektutvecklare på Swebostad.

För mer information vänligen kontakta:
Tobias Lorentzon, affärsutvecklingschef, Götenehus AB, tel. 0725-30 15 05, tobias.lorentzon@gotenehus.se
Elisabeth Karlsson, projektutvecklare Swebostad AB, tel. 0511-34 56 89, elisabeth.karlsson@swebostad.se

Swebostad är sedan våren 2019 en del av Götenehus Group AB och utvecklar bostäder och bostadsområden på den svenska marknaden. Vår idé är att framställa hållbara och prisvärda flerbostadshus och radhus. För oss innebär det att vi är snabba och effektiva i alla led.

Götenehus Group är en etablerad aktör på den svenska bostadsmarknaden där koncernen bedriver bostadsutveckling och småhusverksamhet genom varumärkena Götenehus och Swebostad. Verksamheten omfattar utveckling av nya bostadsområden samt försäljning och uppförande av industriellt producerade bostäder av trä. Koncernen bedriver också långsiktig förvaltning av bostäder genom det delägda fastighetsbolaget Trähusstaden Sverige AB. Götenehus B-aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, 08–4638300, certifiedadviser@penser.se. Läs mer på www.gotenehusgroup.se.

SENASTE NYTT