Delårsrapport

Delårsrapport JANUARI – JUNI 2021

Händelserik bostadsmarknad gynnar Götenehus

VD Andreas Gustafsson kommenterar:

”Nya hus i Sverige blir både fler och större. Våra intäkter ökade med 74 procent under kvartalet och 23 procent på årsbasis. Marginalerna dämpas tillfälligt av dyrare material och nyanställningar. Den långsiktiga trenden är samtidigt en bredare efterfrågan, högre huspriser och en mer händelserik husmarknad”.

”Rörelseresultatet ökade i kvartalet med 56 procent. Vi har använt vår bredd för att styra affärerna mot långsiktigt förbättrade marginaler. Under detta kvartal innebar det fler sålda villor och medvetet något färre sålda lägenheter och radhus till professionella beställare”

”Årets stigande huspriser och materialpriser går hand i hand. Kortsiktigt kommer ökade materialkostnader att belasta årets resultat. För att kompensera detta har vi i två omgångar höjt priserna på våra villor”.

April-juni 2021

 • Intäkterna ökade med 74 procent till 420 mkr (241).
 • Rörelseresultat ökade med 56 procent till 18,9 mkr (12,1).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 4,5 procent (5,0).
 • Antalet sålda bostäder uppgick till 196 bostäder (221).
 • Antalet produktionsstartade bostäder ökade med 124 procent till 190 bostäder (85).
 • Resultatet efter finansiella poster ökade till 17,8 mkr (11,0).

Januari – juni 2021

 • Intäkterna ökade med 46 procent till 735 mkr (505).
 • Rörelseresultat ökade med 52 procent till 35,3 mkr (23,2).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 4,8 procent (4,6).
 • Antalet sålda bostäder ökade med 17 procent till 410 bostäder (349).
 • Antalet produktionsstartade bostäder ökade med 78 procent till 337 bostäder (189).
 • Resultatet efter finansiella poster ökade till 33,3 mkr (21,2).

Götene den 26 augusti 2021
Götenehus Group AB (publ)

Andreas Gustafsson
VD och koncernchef
 

För ytterligare information kontakta:
Andreas Gustafsson, VD och koncernchef
Telefon: 0511-34 53 10, 072-241 21 15
E-post: andreas.gustafsson@gotenehus.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Götenehus Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2021 kl. 08.00.

Götenehus är en etablerad aktör på den svenska bostadsmarknaden där koncernen bedriver bostadsutveckling och småhusverksamhet genom varumärkena Götenehus, VärsåsVillan och Swebostad. Verksamheten omfattar utveckling av nya bostadsområden samt försäljning och uppförande av industriellt producerade bostäder av trä. Koncernen bedriver också långsiktig förvaltning av bostäder genom det delägda fastighetsbolaget Trähusstaden Sverige AB.
Götenehus B-aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, 08-4638300,
certifiedadviser@penser.se. Läs mer på www.gotenehusgroup.se.

 

SENASTE NYTT