Delårsrapport

Delårsrapport januari – mars 2022

Växer med fastighetsutveckling

VD Andreas Gustafsson kommenterar:

”Intäkterna under första kvartalet ökade med 24 procent och rörelseresultatet ökade samtidigt med 8 procent, framförallt genom starkt bidrag från fastighetsbeståndet i Trähusstaden. Resultatet tyngs samtidigt av de kraftigt ökade materialpriserna.”

”Under februari genomfördes det tidigare kommunicerade förvärvet av en samhällsfastighet med bostadsbyggrätter i Trollhättan. Samtidigt ökade vi också vårt ägande i fastighetsbolaget Trähusstaden. Förvärven är viktiga steg i vår strategi för att växa inom Fastighetsutveckling.”

Januari – mars 2022
• Intäkterna ökade med 24 procent till 391,9 mkr (315,3).

• Rörelseresultatet ökade till 17,7 mkr (16,4). Ökade material och entreprenadpriser fortsätter att belasta resultatet.
• I rörelseresultatet ingår resultatandelar från fastighetsbolaget Trähusstaden med 14,8 mkr varav 14,7 mkr avser orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter. • Rörelsemarginalen uppgick till 4,5 procent (5,2).
• Resultatet efter finansiella poster ökade till 17,7 mkr (15,5).
• Antalet sålda bostäder uppgick till 116 bostäder (214).
• Antalet produktionsstartade bostäder ökade till 155 bostäder (147).
• Resultat per aktie 0:20 kr.

Götene den 11 maj 2022 Götenehus Group AB (publ)
Andreas Gustafsson VD och koncernchef

För ytterligare information kontakta:
Andreas Gustafsson, VD och koncernchef
Telefon: 0511-34 53 10, 072-241 21 15
E-post: andreas.gustafsson@gotenehus.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Götenehus Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2022 kl. 08.00. 

Götenehus är en etablerad aktör på den svenska bostadsmarknaden där koncernen bedriver bostadsutveckling och småhusverksamhet genom varumärkena Götenehus och Swebostad. Verksamheten omfattar utveckling av nya bostadsområden samt försäljning och uppförande av industriellt producerade bostäder av trä. Koncernen bedriver också långsiktig förvaltning av bostäder genom det delägda fastighetsbolaget Trähusstaden Sverige AB. Götenehus B-aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, 08-4638300, certifiedadviser@penser.se. Läs mer på www.gotenehusgroup.se"

SENASTE NYTT