Delårsrapport

Delårsrapport JANUARI – SEPTEMBER 2021

Stabilt hög efterfrågan

VD Andreas Gustafsson kommenterar:

”Efterfrågan på bolagets bostäder är god. Vår försäljning har under året ökat med 16 procent samtidigt som antalet produktionsstarter ökat med 75 procent. Intäkterna har under samma period ökat med 46 procent till 1 055 mkr.”

”Rörelseresultatet har under året ökat med 40 procent till 42,4 mkr. Materialpriserna har samma period stigit kraftigt, vilket tillfälligt pressar våra marginaler. De höga materialpriserna har hittills belastat årets resultat med cirka 13 mkr.”

”Priserna på bostäder är fortsatt höga och vi har under året höjt våra försäljningspriser med över tio procent. Under våren väntar vi oss att materialpriserna normaliseras och från sommaren 2022 bedöms effekten av våra ökade försäljningspriser stärka våra marginaler.”

Juli – september 2021

 • Intäkterna ökade med 46 procent till 320,6 mkr (219,9).
 • Rörelseresultat ökade till 7,1 mkr (7,0). Ökade materialpriser har belastat resultatet med cirka 9 mkr.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 2,2 procent (3,2).
 • Antalet sålda bostäder uppgick till 113 bostäder (102).
 • Antalet produktionsstartade bostäder ökade med 68 procent till 151 bostäder (90).
 • Resultatet efter finansiella poster ökade till 6,0 mkr (5,8).

Januari – september 2021

 • Intäkterna ökade med 46 procent till 1 055,5 mkr (724,4).
 • Rörelseresultat ökade med 40 procent till 42,4 mkr (30,2). Ökade materialpriser har belastat resultatet med cirka 13 mkr.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 4,0 procent (4,2).
 • Antalet sålda bostäder ökade med 16 procent till 523 bostäder (451).
 • Antalet produktionsstartade bostäder ökade med 75 procent till 488 bostäder (279).
 • Resultatet efter finansiella poster ökade till 39,3 mkr (27,0).

Götene den 29 oktober 2021
Götenehus Group AB (publ)

Andreas Gustafsson
VD och koncernchef

För ytterligare information kontakta:
Andreas Gustafsson, VD och koncernchef
Telefon: 0511-34 53 10, 072-241 21 15
E-post: andreas.gustafsson@gotenehus.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Götenehus Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2021 kl. 08.00.
 

Götenehus är en etablerad aktör på den svenska bostadsmarknaden där koncernen bedriver bostadsutveckling och småhusverksamhet genom varumärkena Götenehus och Swebostad. Verksamheten omfattar utveckling av nya bostadsområden samt försäljning och uppförande av industriellt producerade bostäder av trä. Koncernen bedriver också långsiktig förvaltning av bostäder genom det delägda fastighetsbolaget Trähusstaden Sverige AB.
Götenehus B-aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, 08-4638300, certifiedadviser@penser.se. Läs mer på www.gotenehusgroup.se.

SENASTE NYTT