Delårsrapport

Delårsrapport januari – september 2022

Stark utveckling på avvaktande marknad

VD Andreas Gustafsson kommenterar:
 

” Rörelseresultatet ökade kraftigt under det tredje kvartalet och uppgick till 25,1 mkr (7,1). ”

” Priserna på bland annat trä och stål återgår nu till mer normala nivåer vilket, tillsammans med de senaste årens genomförda prishöjningar väntas stärka marginalerna framåt. ”

” Inom affärsområdet Fastighetsutveckling har vi tagit ytterligare ett viktigt steg genom avtal om förvärv av två kommersiella fastigheter i Trollhättan och Skövde. Fastighetsutveckling ger positiva synergier till övriga affärsområden genom att både tillföra ett mer stabilt kassaflöde och göra koncernen mindre känslig för konjunktursvängningar. ”
 

Juli – september 2022
 

Intäkterna ökade till 322,2 mkr (320,6).

Rörelseresultatet ökade med 353% till 25,1 mkr (7,1).

Rörelsemarginalen uppgick till 7,8 procent (2,2).

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 23,0 mkr (6,0).

Antalet sålda bostäder uppgick till 39 (113).

Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 88 (151).

Resultat per aktie uppgick till 0:23 kr (0:06).
 

Januari – september 2022
 

Intäkterna ökade med 8 procent till 1139,0 mkr (1055,5).

Rörelseresultatet ökade med 8 procent till 45,7 mkr (42,4).

I rörelseresultatet ingår resultatandelar från fastighetsbolaget Trähusstaden med 15,1 mkr varav 14,7 mkr avser orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter.

Rörelsemarginalen uppgick till 4,0 procent (4,0).

Resultatet efter finansiella poster ökade till 42,1 mkr (39,3).

Antalet sålda bostäder uppgick till 196 (523).

Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 383 (488).

Resultat per aktie uppgick till 0:46 kr (0:36).

 

Götene den 28 oktober 2022
Götenehus Group AB (publ)

Andreas Gustafsson
VD och koncernchef

För ytterligare information kontakta:
Andreas Gustafsson, VD och koncernchef
Telefon: 0511-34 53 10, 072-241 21 15
E-post: andreas.gustafsson@gotenehus.se

 

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Götenehus Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2022 kl. 08.00. 

Götenehus är en etablerad aktör på den svenska bostadsmarknaden där koncernen bedriver bostadsutveckling och småhusverksamhet genom varumärkena Götenehus och Swebostad. Verksamheten omfattar utveckling av nya bostadsområden samt försäljning och uppförande av industriellt producerade bostäder av trä. Koncernen bedriver också Fastighetsutveckling av kommersiella fastigheter samt långsiktig förvaltning av bostäder genom det delägda fastighetsbolaget Trähusstaden Sverige AB. Götenehus B-aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, 08-4638300, certifiedadviser@penser.se. Läs mer på www.gotenehusgroup.se

SENASTE NYTT