Årsrapport

Götenehus Group publicerar Års- och hållbarhetsredovisning 2022

Götenehus Groups Års- och hållbarhetsredovisning för 2022 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida https://www.gotenehusgroup.se/kontakt/bestall-info.

 

 

Götene den 13 april 2023

Götenehus Group AB (publ)

 

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Andreas Gustafsson, vd och koncernchef Götenehus Group AB

0511-34 53 10, 072-241 21 15, andreas.gustafsson@gotenehus.se

 

Mattias Larsson, CFO Götenehus Group AB

0511-34 53 14, 070-092 92 70, mattias.larsson@gotenehus.se

   

Götenehus Group är en etablerad aktör med en unik position på den svenska fastighets- och bostadsmarknaden där koncernen bedriver fastighetsutveckling, bostadsutveckling och småhusverksamhet. Verksamheten bedrivs under varumärkena Forshem Fastigheter, Trähusstaden samt Götenehus och Swebostad. Götenehus Groups B-aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.

SENASTE NYTT