Årsrapport

Götenehus publicerar Års- och hållbarhetsredovisning 2021

Götenehus Groups Års- och hållbarhetsredovisning för 2021 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida https://www.gotenehusgroup.se/kontakt/bestall-info/.

 

 

Götene den 5 april 2022

Götenehus Group AB (publ)

 

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Andreas Gustafsson, VD och koncernchef för Götenehus Group AB, telefon 0511-34 53 10, 072-241 21 15, andreas.gustafsson@gotenehus.se.

 

 

Götenehus Group är en etablerad aktör på den svenska bostadsmarknaden där koncernen bedriver bostadsutveckling och småhusverksamhet genom varumärkena Götenehus och Swebostad. Verksamheten omfattar utveckling av nya bostadsområden samt försäljning och uppförande av industriellt producerade bostäder av trä. Koncernen bedriver också långsiktig förvaltning av bostäder genom det delägda fastighetsbolaget Trähusstaden Sverige AB. Götenehus B-aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, 08-4638300, certifiedadviser@penser.se. Läs mer på www.gotenehusgroup.se.

SENASTE NYTT