Årsrapport

Götenehus publicerar årsredovisningen för 2015

Götenehus Groups årsredovisning för 2015 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.gotenehus.com.

Götene den 29 mars 2016
Götenehus Group AB (publ)

För ytterligare upplysningar kontakta Claes Hansson, VD och koncernchef för Götenehus Group AB, telefon 0511-34 53 04, 0708-35 09 68.

SENASTE NYTT