Årsrapport

Götenehus publicerar årsredovisningen för 2016

Götenehus Groups årsredovisning för 2016 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.gotenehus.com.

Götene den 27 mars 2017
Götenehus Group AB (publ)

För ytterligare upplysningar kontakta Claes Hansson, VD och koncernchef för Götenehus Group AB, telefon 0511-34 53 04, 0708-35 09 68.

SENASTE NYTT