Årsrapport

Rättelse: Götenehus publicerar årsredovisningen för 2019

Det pressmeddelande som skickades ut 30 mars kl.10:00 innehöll felaktigt hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning. Hänvisningen är borttagen i pressmeddelandet nedan, som i övrigt stämmer överens med det tidigare utskickade pressmeddelandet.

Götenehus Groups årsredovisning för 2019 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.gotenehusgroup.se.  

Götene den 30 mars 2020
Götenehus Group AB (publ)

                     

För ytterligare information vänligen kontakta:
Andreas Gustafsson, VD och koncernchef för Götenehus Group AB, telefon 0511-34 53 10, 072-241 21 15, andreas.gustafsson@gotenehus.se.
   
  

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 mars 2020 kl 18:00.

Götenehus Group är genom varumärkena Götenehus, VärsåsVillan och Swebostad en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernen består i huvudsak av två verksamhetsområden, Projektutveckling som marknadsför och bygger gruppbyggda småhus, flerfamiljshus m m och Styckehus som marknadsför och bygger enskilda villor och fritidshus. Götenehus B-aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, 08-463 83 00, certifiedadviser@penser.se. Läs mer på www.gotenehusgroup.se.

SENASTE NYTT