Om Götenehus

Götenehus Group AB är genom varumärkena Götenehus, VärsåsVillan och Swebostad en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernen består i huvudsak av två affärsområden, Projektutveckling som marknadsför och bygger gruppbyggda småhus, flerfamiljshus m m och Styckehus som marknadsför och bygger enskilda villor och fritidshus. Götenehus B-aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market.

Verksamheten

Koncernens verksamhet är inriktad på utveckling och byggnation av bostäder och präglas av inbyggd omtanke i form av trygghet, kvalité och nytänkande. Götenehus Group är genom varumärkena Götenehus, Swebostad och VärsåsVillan en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige.

Koncernen är indelad i tre affärsområden:

Götenehus Groups B-aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market.

Affärsidé

Götenehus affärsidé är att med fokus på den svenska marknaden utveckla och bygga personliga boenden och miljöer.

Vision och mål

Götenehus mål och vision är att bli Sveriges ledande leverantör inom sina affärsområden med marknadens nöjdaste kunder. Bolagets verksamhet och kunderbjudande ska präglas av inbyggd omtanke i form av trygghet, kvalité och nytänkande.

Med ledande leverantör menar vi att vi dels ska vara den aktör som olika intressenter först tänker på när det gäller våra affärsområden, dels vara en aktör som ligger i framkant när det gäller utveckling, design m m. Vi ska vara lönsamma och ha en god tillväxt. Vi behöver inte vara den största aktören men vi ska vara en av de större.