90 års erfarenhet av inbyggd omtanke

Byggt hus har vi gjort i Götene sedan 1930-talet, och det gör oss till en av Sveriges äldsta hustillverkare.

När Götene Träindustri bildades 1931 av bröderna Arthur, Martin och Eric Storck så övertog de en verksamhet med anor från slutet av 1800-talet. Redan året därpå började man tillverka den monteringsfärdiga sportstugan Götene-stugan. Huskatalogen med villor för permanentboende som gavs ut 1932 var den första i sitt slag i Sverige. Med tiden ökade graden av prefabricering, vilket innebar snabbare och smidigare byggnationer. 1977 ändrade vi namn till Götenehus AB.

Redan under tidigt åttiotal började vi som en av de första aktörerna på marknaden att erbjuda totalentreprenad vilket än i dag är ett populärt och tryggt sätt att köpa våra hus på.

Vi uppförde även våra första bostadsområden och började utveckla verksamheten med inriktning på grupphus, mindre hyreshus, daghem, gruppbostäder och kontor, vilket ledde till en diversifiering av verksamheten med en kundgrupp som utökades till kommuner, landsting, bostadsbolag och entreprenörer.

Från 1990-talet och framåt var vi drivande bakom flera nyskapande arkitektoniska idéer som är vanliga än idag. Motstående pulpettak inspirerade till exempel hela husbranschen och den modernistiska Origoserien fick ett brett genomslag i hela landet. Vårt unika Sublinekoncept gjorde det enklare än någonsin för kunden att vara en del i skapandet av sitt nya hem.

1997 integrerades Sjödalshus i Götenehuskoncernen och de klassiskt vackra husmodellerna blev ett utmärkt komplement till vårt lite mer moderna uttryck. Även Värsåsvillan införlivades med tiden i koncernen, och fritidshus blev en del av ett ännu bredare sortiment.  

Genom till exempel kommunala markanvisningstävlingar har vårt erbjudande av lösningar för bostadsområden anpassade till en specifik miljö utvecklats och effektiviserats. Verksamheten har också breddats ytterligare genom projektutveckling av flerfamiljshus med fokus på Västra Götaland, Stockholm och Skåne. 2018 vann vi dessutom SABOs ramupphandling av småhus, något som vi säkerställer genom vår moderna volymhusfabrik som stod klar samma år. 2018 startades även det delägda bostadsbolaget Trähusstaden där målsättningen är att successivt bygga upp ett bestånd av nyproducerade hyresrätter.

2019 förvärvades Swebostad AB vars fokus främst var egenutvecklade radhus och mindre lägenhetsprojekt. 2021 startades affärsområdet Fastighetsutveckling som innebär ägande, förvaltning och utveckling av kommersiella fastigheter genom bolaget Forshem Fastigheter AB. 2023 slogs Götenehus och Swebostads bostadsutveckling ihop under det gemensamma produktvarumärket Götenehus Bostad.

Idag är vi en erfaren och pålitlig aktör på den svenska fastighets- och bostadsmarknaden med tillförsikt på framtiden, och är säkra på att leverera fastigheter och bostäder där människor trivs att arbeta och leva.