HÅLLBARHETSOMRÅDE

Miljömässig hållbarhet

Vi ska till 2030 halvera klimatutsläppen från fastighetsutveckling jämfört med 2022 och bedriva klimatneutral utveckling av bostäder. Vår värdekedja ska vara klimatneutral senast 2045.

Hållbarhetsmål för Villor och fritidshus

– Vara lyhörda för att aktivt söka och ta del av ny teknik och materialval och på så sätt utveckla vår affär.

Hållbarhetsmål för Bostadsutveckling

– Utbildning och kunskap om klimatkalkyler.
– Ta fram ett standardhus som är förberett för miljöcertifiering enligt Svanen 2023.
– Utreda förutsättningarna för att miljöcertifiera projektområden. KPI: Reklamationskostnader.

Hållbarhetsmål för Fastighetsutveckling

– Kunskap om våra fastigheters klimatpåverkan.

Gemensamma hållbarhetsmål

– Ta bort fossilberoendet för våra fordon och transporter.
– Minska behovet av energi för uppvärmning.
– Minska mängden avfall i vår produktion.

ANDRA HÅLLBARHETSOMRÅDEN