HÅLLBARHETSOMRÅDE

Social hållbarhet

Vi ska bidra till hållbara städer och bostadsområden och vara en hållbar arbetsgivare.

Hållbarhetsmål för HR

– Mätning och aktiviteter kopplat till sjukfrånvaro, kort och lång, samt genomföra medarbetarenkät.
– Vara en trygg och säker arbetsgivare samt att erbjuda elever praktik, prao och examensarbete.

Hållbarhetsmål för Villor och fritidshus

– Verka för en trygg och säker husprocess som säkerställer nöjda medarbetare och kunder.

Hållbarhetsmål för Bostadsutveckling

– Skapa förutsättningar för liv och rörelse, gemenskap och interaktion genom att erbjuda rum och mötesplatser för såväl boende som besökare i stadsdelen.

Hållbarhetsmål för Fastighetsutveckling

– Bidra med mötesplatser och levande samhällen.
– Skapa mervärde för stadskärnor (ökad handel, omsättning, erbjudande).

ANDRA HÅLLBARHETSOMRÅDEN