Beställ information

Årsredovisning

Skicka namn och adress till koncern@gotenehus.com så skickar vi vår senaste årsredovisning till dig.

Årsredovisningen finns även att läsa här.