Rapporter

2020

Års- och hållbarhetsredovisning 2020
Bokslutskommuniké januari – 31 december 2020
Delårsrapport 1 januari – 30 september 2020
Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2020
Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2020

2019

Års- och hållbarhetsredovisning 2019
Bokslutskommuniké  januari – 31 december 2019
Delårsrapport 1 januari – 30 september 2019
Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2019
Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2019

2018

Årsredovisning 2018
Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2018
Delårsrapport 1 januari – 30 september 2018
Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2018
Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2018

2017

Årsredovisning 2017
Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2017
Delårsrapport 1 januari – 30 september 2017
Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2017
Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2017

2016

Årsredovisning 2016
Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2016
Delårsrapport 1 januari – 30 september 2016
Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2016
Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2016

2015

Årsredovisning 2015
Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2015
Delårsrapport 1 januari – 30 september 2015
Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2015
Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2015

2014

Årsredovisning 2014
Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2014
Delårsrapport 1 januari – 30 september 2014
Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2014
Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2014

2013

Årsredovisning 2013
Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2013
Delårsrapport 1 januari – 30 september 2013
Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2013
Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2013

2012

Årsredovisning 2012
Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2012
Delårsrapport 1 januari – 30 september 2012
Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2012
Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2012

2011

Årsredovisning 2011
Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2011
Delårsrapport 1 januari – 30 september 2011
Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2011
Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2011

2010

Årsredovisning 2010
Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2010
Delårsrapport 1 januari – 30 september 2010
Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2010
Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2010

2009

Årsredovisning 2009
Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2009
Delårsrapport 1 januari – 30 september 2009
Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2009
Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2009

2008

Årsredovisning 2008
Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2008
Delårsrapport 1 januari – 30 september 2008
Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2008
Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2008

2007

Årsredovisning 2007
Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2007
Delårsrapport 1 januari – 30 september 2007
Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2007
Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2007