Delårsrapport

Delårsrapport januari-juni 2023

Positivt rörelseresultat i samtliga segment
 

VD Andreas Gustafsson kommenterar:

”Det förbättrade resultatet är bland annat en effekt av vår översyn av bolagets kostnadsstruktur ihop med ett ökat fastighetsinnehav. Kostnaderna har minskats med cirka 80 miljoner när åtgärderna fått full effekt vilket beräknas ske under det fjärde kvartalet i år. Därtill ser vi löpande över prisjusteringar inom alla segment för att kompensera för ökade kostnader”

”Under kvartalet har vi tagit viktiga steg i vår Fastighetsutveckling genom tillträde av ytterligare två kommersiella fastigheter i Trollhättan.”

April-juni 2023

  Intäkterna uppgick till 332,6 mkr (424,9).

  Rörelseresultatet ökade till 13,3 mkr (2,9).

  I rörelseresultatet ingår resultatandelar från fastighetsbolaget Trähusstaden med 0,2 mkr (0,1).

  Rörelsemarginalen ökade till 4,0 procent (0,7).

  Resultatet efter finansiella poster ökade till 20,8 mkr (1,4) varav 14,5 mkr (0,0) avser orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter.

  Antalet sålda bostäder uppgick till 28 (41).

  Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 70 (140).

  Resultat per aktie ökade till 0:14 kr (0:04).

Januari-juni 2023

  Intäkterna uppgick till 655,4 mkr (816,8).

  Rörelseresultatet uppgick till 15,5 mkr (20,6 inklusive orealiserade värdeförändringar).

  I rörelseresultatet ingår resultatandelar från fastighetsbolaget Trähusstaden med 0,2 mkr (14,9) varav 0,0 mkr (14,7) avser orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter.

  Rörelsemarginalen uppgick till 2,4 procent (2,5).

  Resultatet efter finansiella poster uppgick till 15,8 mkr (19,1).

  Antalet sålda bostäder uppgick till 61 (157).

  Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 171 (295).

  Resultat per aktie uppgick till 0:13 kr (0:23).

Götene den 31 augusti 2023
Götenehus Group AB (publ)

Andreas Gustafsson
VD och koncernchef
 

För ytterligare information kontakta:
Andreas Gustafsson, VD och koncernchef Götenehus Group AB
072-241 21 15, andreas.gustafsson@gotenehus.se

Mattias Larsson, CFO Götenehus Group AB
070-092 92 70, mattias.larsson@gotenehus.se

 

Delårsrapporten och övriga finansiella rapporter finns att tillgå på bolagets hemsida på https://www.gotenehusgroup.se/finansiell-info/rapporter/

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Götenehus Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2023 kl.08.00.

Götenehus Group är en etablerad aktör med en unik position på den svenska fastighets- och bostadsmarknaden där koncernen bedriver fastighetsutveckling, bostadsutveckling och småhusverksamhet. Verksamheten bedrivs under varumärkena Forshem Fastigheter, Trähusstaden samt Götenehus och Swebostad. Götenehus Groups B-aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.

SENASTE NYTT