Årsrapport

Götenehus publicerar Års- och hållbarhetsredovisning 2020

Götenehus Groups Års- och hållbarhetsredovisning för 2020 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.gotenehusgroup.se/press-kontakt/info/

Götene den 6 april 2021
Götenehus Group AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:
Andreas Gustafsson, VD och koncernchef för Götenehus Group AB, telefon 0511-34 53 10, 072-241 21 15, andreas.gustafsson@gotenehus.se.

Götenehus Group är en etablerad aktör på den svenska bostadsmarknaden där koncernen bedriver bostadsutveckling och småhusverksamhet genom varumärkena Götenehus, VärsåsVillan och Swebostad. Verksamheten omfattar utveckling av nya bostadsområden samt försäljning och uppförande av industriellt producerade bostäder av trä. Koncernen bedriver också långsiktig förvaltning av bostäder genom det delägda fastighetsbolaget Trähusstaden Sverige AB. Götenehus B-aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, 08-463 83 00, certifiedadviser@penser.se. Läs mer på www.gotenehusgroup.se.

SENASTE NYTT