Bud från EHF AB

EHF AB har den 16 november 2023 offentliggjort ett kontant erbjudande att förvärva samtliga aktier i Götenehus Group AB (publ).