Hållbarhet

Hållbar och ansvarsfull bostadsutveckling

Götenehus har under flera år arbetat aktivt med hållbarhetsfrågor. I takt med att företaget har växt har betydelsen ökat för att säkerställa att Götenehus verksamhet bedrivs på ett ansvarsfullt sätt. Arbetet kring hållbarhet syftar till att stödja Götenehus övergripande mål genom att tillvarata möjligheter samt att identifiera och hantera risker inom områden där hållbarhetsfrågor har en påverkan på affärsverksamheten. I praktiken innebär detta att i hållbarhetsarbetet bygga relationer med de viktigaste intressenterna, arbeta med frågor som berör företagets påverkan på samhälle och miljö samt bidra till en hållbar utveckling. Baserat på respekt, ansvar och professionalitet stärker det förmågan att skapa långsiktig hållbar tillväxt.

Miljöpolicy

Götenehus har följande miljöpolicy:

  • Vi ska verka för en hållbar utveckling genom att ständigt förbättra våra processer och hus.
  • Miljöhänsyn, resurssnålhet och ekologiskt bra lösningar ska prägla vår verksamhet.
  • Att alltid leva upp till gällande miljölagstiftning är en självklarhet.

Miljöcertifiering

Götenehus är certifierat enligt miljöledningssystemet ISO14001 som är en global standard för miljöcertifiering. Det säkerställer att vi arbetar med miljön i fokus i hela vår verksamhet.

Trähus är skonsamma för miljön

Götenehus producerar alla hus av svenskt trä. Vi har höga kvalitetskrav på det trä vi använder. Allt trä som vi köper in till vår produktion är PEFC-certifierad. En certifiering som verkar för ansvarsfullt uthålligt skogsbruk baserat på tre standarder: skogsskötselstandard, social standard och miljöstandard.

Trä är det enda förnybara byggnadsmaterialet. Att tillverka ett hus i trä kräver mindre energi än andra materialslag och dessutom binder trä koldioxid under hela sin livstid. Trä är därför ett mycket fördelaktigt val när det gäller resurshushållning, energianvändning och koldioxidutsläpp.

Tillverkning i egna fabriker

Vi bygger alla våra bostäder i Götene, oavsett om det är villor eller flerfamiljshus. I vår nya volymhusfabrik i Götene har vi utvecklat vår produktion och tagit ytterligare ett steg framåt inom den industriella byggtekniken, här skapar vi tredimensionella volymer med färdiga ytskikt och inredningar. Genom att industriellt producera byggsatser, både planelement och volymer, i en trygg inomhusmiljö uppnår vi ställda krav på hög kvalitet och låg energiförbrukning.

Hållbarhetsredovisning

Läs mer om hur Götenehus arbetar med hållbarhet i vår hållbarhetsredovisning.