Vårt hållbarhets­arbete

Hållbarhetsarbetet stödjer sig på de policys och riktlinjer som verksamheten bedrivs utifrån. Götenehus Group har hållbarhetsmål med koppling till social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Dessa hållbarhetsmål har knutits till de globala målen i FN:s agenda 2030. Det innebär att Götenehus Group fokuserar på de sju mål där vi har störst möjlighet att påverka.

HÅLLBARHETSOMRÅDE

Social hållbarhet

Vi ska bidra till hållbara städer och bostadsområden och vara en hållbar arbetsgivare.

HÅLLBARHETSOMRÅDE

Ekonomisk hållbarhet

Vi ska vara en aktiv kraft för en hållbar omställning där vi är verksamma.

HÅLLBARHETSOMRÅDE

Miljömässig hållbarhet

Vi ska bedriva klimatneutral utveckling av bostäder med en klimatneutral värdekedja senast 2045.