Stämmor

Våra årsstämmor hålls under årets andra kvartal. Exakt datum, tid och ort för stämman och information om aktieägarnas rätt att få ärenden behandlade på stämman, meddelas på hemsidan. Kallelse till årsstämman offentliggörs tidigast tre till sex veckor före stämman.

Årsstämma 2022

Årsstämman i Götenehus Group AB hölls onsdagen den 27 april 2022.

Extra bolagsstämma 2022

Extra bolagsstämma i Götenehus Group AB hölls måndagen den 31 januari 2022 kl 13.00 i bolagets lokaler, Kraftgatan 1, Götene.

SENASTE NYTT

Rapporter

Pressmeddelanden

Kommande händelser

Aktiekurs

… SEK

Uppdaterad