Stämmor

Årsstämma 2024

Årsstämma hålls tisdagen den 7 maj 2024 kl. 13.00 i bolagets lokaler på Kraftgatan 5, Götene.

Extra bolagsstämma 15 januari 2024

Extra bolagsstämma i Götenehus Group AB hölls måndagen den 15 januari 2024.

Årsstämma 2023

Årsstämma i Götenehus Group AB hölls torsdagen den 11 maj 2023 i Götene.