Stämmor

Våra årsstämmor hålls under årets andra kvartal. Exakt datum, tid och ort för stämman och information om aktieägarnas rätt att få ärenden behandlade på stämman, meddelas på hemsidan. Kallelse till årsstämman offentliggörs tidigast sex till åtta veckor före stämman.

Årsstämma 2021

Årsstämma i Götenehus Group AB (publ) hölls onsdagen den 28 april 2021.

SENASTE NYTT

Rapporter

Pressmeddelanden

Kommande händelser

Aktiekurs

… SEK

Uppdaterad