Styrelse


Claes Hansson

Claes Hansson

Född 1957.
Civilekonom, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.
Styrelseordförande sedan 2019, styrelseledamot sedan 2003.
Styrelseordförande i TMF, Trä- och Möbelföretagen och Erik Hemberg Fastighets AB. Styrelseledamot i Svenskt Näringsliv, Arbio AB, Elos Medtech AB, Ferrocon AB, Trähusstaden Sverige AB och Jalokin AB.
Tidigare bland annat VD i Götenehus Group AB och under många år ekonomidirektör i AB Westergyllen.
Eget innehav i Götenehus Group AB: 1 205 000 B-aktier.
Beroende i förhållande till bolaget, beroende till större aktieägare.


Johan Carlberg

Johan Carlberg

Född 1963.
Civilingenjör väg och vatten, Chalmers tekniska högskola.
Styrelseledamot sedan 2019.
VD i G&K Blanks Fastigheter AB med dotterbolag. Styrelseordförande i Trähusstaden Sverige AB med dotterbolag.
Tidigare bland annat arbetschef på Peab.
Eget innehav i Götenehus Group AB: 0 aktier.
Oberoende till bolaget och till större aktieägare.


Kristina Gradin

Kristina Gradin

Född 1970.
Civilekonom, Mittuniversitet.
Styrelseledamot sedan 2019.
Chef Projektstyrning på Älvstranden Utveckling AB.
Tidigare regionchef på Bonava samt ett antal ledande befattningar inom NCC Housing och NCC Industry.
Eget innehav i Götenehus Group AB: 0 aktier.
Oberoende till bolaget och till större aktieägare.


Erik Hemberg

Erik Hemberg

Född 1963.
Gymnasieingenjör
Styrelseledamot sedan 2013.
Styrelseledamot i Erik Hemberg Fastighets AB med dotterbolag samt Trähusstaden Sverige AB.
Ägare till Erik Hemberg Fastighets AB.
Eget innehav i Götenehus Group AB: 400 000 B-aktier.
Innehav i Götenehus Group AB via bolag: 709 706 A-aktier och 54 747 054 B-aktier.
Oberoende i förhållande till bolaget, beroende till större aktieägare.


Jan Johansson

Jan Johansson

Född 1959.
Civilingenjör väg och vatten, Lunds tekniska högskola.
Styrelseledamot sedan 2015.
VD i Centuria AB. Styrelseledamot i Bravida Holding AB, Eolus Vind AB, Erik Hemberg Fastighets AB, Malmö Cityfastigheter AB och Starka AB.
Tidigare bland annat koncernchef för Peab AB och VD för Malmö Cityfastigheter.
Eget innehav i Götenehus Group AB: 100 000 B-aktier.
Innehav i Götenehus Group AB via bolag: 100 000 B-aktier.
Oberoende till bolaget, beroende till större aktieägare.


Joakim Johansson

Joakim Johansson

Född 1973.
Ledamot och arbetstagarrepresentant för LO sedan 2015. Suppleant och arbetstagarrepresentant för LO sedan 2012.
Träindustriarbetare Götenehus AB.
Eget innehav i Götenehus Group AB: 5.000 B-aktier.


Johan Skarp

Johan Skarp

Född 1970.
Byggnadsingenjör.
Ledamot och arbetstagarrepresentant för PTK sedan 2019. Suppleant och arbetstagarrepresentant för PTK sedan 2018.
Entreprenadingenjör / Projektledare Götenehus AB. Tidigare konstruktör, kalkylator, IT-ansvarig o KAM.
Eget innehav i Götenehus Group AB: 0 aktier.


Marcus Westdahl

Marcus Westdahl

Född 1974.
Civilekonom.
Styrelseledamot sedan 2020.
VD i EFG European Furniture Group.
Eget innehav i Götenehus Group AB: 95 000 B-aktier.
Oberoende till bolaget, beroende till större aktieägare.


Ann-Charlotte Alfredsson

Ann-Charlotte Alfredsson

Född 1959.
Ledamot och arbetstagarrepresentant för PTK sedan 2019.
Bostadsrättshandläggare Götenehus AB.
Tidigare förvaltnings ekonom, egen företagare.
Eget innehav i Götenehus Group AB: 1 000 B-aktier.


Magnus Andersson

Magnus Andersson

Född 1972.
Suppleant och arbetstagarrepresentant för LO sedan 2015.
Träindustriarbetare Götenehus AB.
Eget innehav i Götenehus Group AB: 0 aktier.