Möt vår styrelse

Styrelsens uppgift är att med kontinuitet och långsiktighet säkerställa att Götenehus Group växer och utvecklas på ett hållbart sätt enligt beslutade mål.

Erik Hemberg

Född 1963.
Utbildning: Gymnasieingenjör.
Invald: Styrelseordförande sedan 2023, styrelseledamot sedan 2013.
Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Erik Hemberg Fastighets AB med dotterbolag samt Trähusstaden Sverige AB.
Bakgrund: Ägare till Erik Hemberg Fastighets AB.

Fabian Dahl

Född 1973.
Utbildning: Gymnasieekonom. Studier i nationalekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.
Invald: Styrelseledamot sedan 2022.
Andra väsentliga uppdrag: Partner och Fondförvaltare vid Simplicity AB. 
Bakgrund: Investment Director och Chef för Internbanken på Sjätte AP-fonden. Ett antal olika befattningar inom Handelsbanken.

Andreas Gustafsson

Född 1978.
Utbildning: Högskoleingenjör, Karlstads universitet.
Invald: Styrelseledamot sedan 2024.
Andra väsentliga uppdrag: Ägare och styrelseledamot i Isa G AB. Styrelseordförande och styrelseledamot i flera av Götenehus Group AB hel- och delägda bolag.
Bakgrund: Tidigare VD och delägare i Swebostad AB. Flerårig erfarenhet inom bygg- och fastighetsbranschen i ett antal olika befattningar inom Götenehus och Peab.

Magnus Andersson

Född 1972.
Invald: Styrelseledamot och arbetstagarrepresentant för LO sedan 2023. Styrelsesuppleant och arbetstagarrepresentant för LO sedan 2015.
Bakgrund: Träindustriarbetare Götenehus AB.

Johan Skarp

Född 1970.
Utbildning: Byggnadsingenjör.
Invald: Styrelseledamot och arbetstagarrepresentant för PTK sedan 2019. Suppleant och arbetstagarrepresentant för PTK sedan 2018.
Bakgrund: Entreprenadingenjör / Projektledare Götenehus AB. Tidigare konstruktör, kalkylator, IT-ansvarig o KAM.

Joakim Johansson

Född 1973.
Invald: Styrelsesuppleant och arbetstagarrepresentant för LO sedan 2023. Styrelseledamot från 2015 och suppleant från 2012 som arbetstagarrepresentant för LO.
Bakgrund: Träindustriarbetare Götenehus AB.

Karolin Strandhag

Född 1979.
Utbildning: Industriell ekonomi, Högskolan Kristianstad.
Invald: Styrelsesuppleant och arbetstagarrepresentant för PTK sedan 2023.
Bakgrund: Projektutvecklare och fastighetshandläggare Götenehus AB. Tidigare fastighetsmäklare.