Möt vår styrelse

Styrelsens uppgift är att med kontinuitet och långsiktighet säkerställa att Götenehus Group växer och utvecklas på ett hållbart sätt enligt beslutade mål, så att vi tillvaratar samtliga aktieägares intressen.

Erik Hemberg

Född 1963.
Utbildning: Gymnasieingenjör.
Invald: Styrelseordförande sedan 2023, styrelseledamot sedan 2013.
Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Erik Hemberg Fastighets AB med dotterbolag samt Trähusstaden Sverige AB.
Bakgrund: Ägare till Erik Hemberg Fastighets AB.
Aktieinnehav: Eget innehav i Götenehus Group AB: 400 000 B-aktier. Innehav i Götenehus Group AB via bolag: 1 033 740 A-aktier och 86 811 266 B-aktier.
Beroende: Oberoende i förhållande till bolaget, beroende till större aktieägare.

Johan Carlberg

Född 1963.
Utbildning: Civilingenjör väg och vatten, Chalmers tekniska högskola.
Invald: Styrelseledamot sedan 2019.
VD i G&K Blanks Fastigheter AB med dotterbolag.
Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Trähusstaden Sverige AB med dotterbolag.
Bakgrund: Tidigare bland annat arbetschef på Peab.
Aktieinnehav: Eget innehav i Götenehus Group AB: 0 aktier.
Beroende: Oberoende till bolaget och till större aktieägare.

Fabian Dahl

Född 1973.
Utbildning: Gymnasieekonom. Studier i nationalekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.
Invald: Styrelseledamot sedan 2022.
Andra väsentliga uppdrag: Partner och Fondförvaltare vid Simplicity AB. 
Bakgrund: Investment Director och Chef för Internbanken på Sjätte AP-fonden. Ett antal olika befattningar inom Handelsbanken.
Aktieinnehav: Eget innehav i Götenehus Group AB: 30 000 B-aktier.
Beroende: Oberoende till bolaget och till större aktieägare.

Anna Hernefrid

Född 1978.
Utbildning: Civilekonom och MBA inom Marketing, Karlstads Universitet
Invald: Styrelseledamot sedan 2023.
Bakgrund: Tidigare Sverigechef för HusCompagniet och VD för VårgårdaHus samt ett antal ledande befattningar inom IKEA. 
Aktieinnehav: 0 aktier
Beroende: Oberoende till bolaget och till större aktieägare

Marcus Westdahl

Född 1974.
Utbildning: Civilekonom, Högskolan Väst.
Invald: Styrelseledamot sedan 2020.
Andra väsentliga uppdrag: VD Setra Group AB. Styrelseledamot i TMF – Trä- och Möbelföretagen samt Belid Holding AB.
Bakgrund: Tidigare VD i EFG European Furniture Group samt ett antal ledande befattningar inom Pappersindustrin.
Aktieinnehav: Eget innehav i Götenehus Group AB: 180 685 B-aktier.
Beroende: Oberoende till bolaget och till större aktieägare.

Magnus Andersson

Född 1972.
Invald: Styrelseledamot och arbetstagarrepresentant för LO sedan 2023. Styrelsesuppleant och arbetstagarrepresentant för LO sedan 2015.
Bakgrund: Träindustriarbetare Götenehus AB.
Aktieinnehav: Eget innehav i Götenehus Group AB: 0 aktier.

Johan Skarp

Född 1970.
Utbildning: Byggnadsingenjör.
Invald: Styrelseledamot och arbetstagarrepresentant för PTK sedan 2019. Suppleant och arbetstagarrepresentant för PTK sedan 2018.
Bakgrund: Entreprenadingenjör / Projektledare Götenehus AB. Tidigare konstruktör, kalkylator, IT-ansvarig o KAM.
Aktieinnehav: Eget innehav i Götenehus Group AB: 0 aktier.

Joakim Johansson

Född 1973.
Invald: Styrelsesuppleant och arbetstagarrepresentant för LO sedan 2023. Styrelseledamot från 2015 och suppleant från 2012 som arbetstagarrepresentant för LO.
Bakgrund: Träindustriarbetare Götenehus AB.
Aktieinnehav: Eget innehav i Götenehus Group AB: 5.000 B-aktier.

Karolin Strandhag

Född 1979.
Utbildning: Industriell ekonomi, Högskolan Kristianstad.
Invald: Styrelsesuppleant och arbetstagarrepresentant för PTK sedan 2023.
Bakgrund: Projektutvecklare och fastighetshandläggare Götenehus AB. Tidigare fastighetsmäklare.
Aktieinnehav: Eget innehav i Götenehus Group AB: 0 B-aktier.

SENASTE NYTT

Rapporter

Pressmeddelanden

Kommande händelser

Aktiekurs

… SEK

Uppdaterad

Börja prenumerera

Börja prenumerera på våra pressmeddelanden, årsredovisningar och delårsrapporter genom att fylla i namn och e-post nedan.

Ett oväntat fel har inträffat! Försök igen senare.

Tack! Vi kommer nu skapa din prenumeration.