Styrelse


Claes Hansson

Claes Hansson

Född 1957, civilekonom.
Styrelseordförande sedan 2019. Ledamot sedan 2003. Styrelseordförande i TMF – Trä- och Möbelföretagen och Erik Hemberg Fastighets AB. Styrelseledamot i Svenskt Näringsliv, Arbio AB, Elos Medtech AB, Ferrocon AB, Trähusstaden Sverige AB och Jalokin AB.
Eget innehav i Götenehus Group AB: 1.205.000 B-aktier.
Beroende i förhållande till bolaget, beroende till större aktieägare.


Johan Carlberg

Johan Carlberg

Född 1963, civilingenjör VoV.
Ledamot sedan 2019. VD i G&K Blanks Fastigheter AB med dotterbolag. Styrelseordförande i Trähusstaden Sverige AB.
Eget innehav i Götenehus Group AB: 0 aktier.
Oberoende till bolaget och till större aktieägare.


Nils-Erik Danielsson

Nils-Erik Danielsson

Född 1944, pol. mag.
Vice ordförande sedan 2019. Ledamot sedan 2006. Styrelseordförande i Kabe Group AB. Vice styrelseordförande i S-Invest Trading AB. Styrelseledamot i Ballingslöv International AB och Sydsvenska Handelskammaren.
Eget innehav i Götenehus Group AB: 419.330 B-aktier.
Oberoende till bolaget och till större aktieägare.


Kristina Gradin

Kristina Gradin

Född 1970, civilekonom.
Ledamot sedan 2019. Chef Projektstyrning på Älvstranden Utveckling AB.
Eget innehav i Götenehus Group AB: 0 aktier.
Oberoende till bolaget och till större aktieägare.


Erik Hemberg

Erik Hemberg

Född 1963.
Ledamot sedan 2013. Styrelseledamot i Erik Hemberg Fastighets AB med dotterbolag samt Trähusstaden Sverige AB.
Eget innehav i Götenehus Group AB: 400.000 B-aktier.
Innehav i Götenehus Group AB via bolag: 709.706 A-aktier och 54.747.054 B-aktier.
Oberoende i förhållande till bolaget, beroende till större aktieägare.


Jan Johansson

Jan Johansson

Född 1959.
Ledamot sedan 2015. VD i Centuria AB. Styrelseledamot i Bravida Holding AB, Eolus Vind AB, Erik Hemberg Fastighets AB, Malmö Cityfastigheter AB och Starka AB.
Eget innehav i Götenehus Group AB: 100.000 B-aktier.
Innehav i Götenehus Group AB via bolag: 100.000 B-aktier.
Oberoende till bolaget, beroende till större aktieägare.


Joakim Johansson

Joakim Johansson

Född 1973.
Ledamot och arbetstagarrepresentant för LO sedan 2015. Suppleant och arbetstagarrepresentant för LO sedan 2012. Träindustriarbetare Götenehus AB.
Eget innehav i Götenehus Group AB: 5.000 B-aktier.


Johan Skarp

Johan Skarp

Född 1970.
Ledamot och arbetstagarrepresentant för PTK sedan mars 2019. Suppleant och arbetstagarrepresentant för PTK sedan 2018. Entreprenadingenjör Götenehus AB.
Eget innehav i Götenehus Group AB: 0 aktier.


Ann-Charlotte Alfredsson

Ann-Charlotte Alfredsson

Född 1959.
Suppleant och arbetstagarrepresentant för PTK sedan 2019. Bostadsrättshandläggare Götenehus AB.
Eget innehav i Götenehus Group AB: 1.000 aktier.


Magnus Andersson

Magnus Andersson

Född 1972.
Suppleant och arbetstagarrepresentant för LO sedan 2015. Träindustriarbetare Götenehus AB.
Eget innehav i Götenehus Group AB: 0 aktier.