Möt vår lednings­grupp

Tillsammans leder vi den dagliga verksamheten i koncernen och säkerställer att vi fortsätter bedriva en hållbar och ansvarsfull bostadsutveckling för Götenehus Group.

Andreas Gustafsson

VD och koncernchef Götenehus Group AB.
Född 1978. Anställd sedan 2019.
Utbildning: Högskoleingenjör, Karlstads universitet.
Bakgrund: Tidigare VD och delägare i Swebostad AB. Flerårig erfarenhet inom bygg- och fastighetsbranschen i ett antal olika befattningar inom Götenehus och Peab.
Andra väsentliga uppdrag: Ägare och styrelseledamot i Isa G AB. Styrelseordförande och styrelseledamot i flera av Götenehus Group AB hel- och delägda bolag.
Aktieinnnehav: Eget innehav i Götenehus Group AB: 397 056 B-aktier, 400 000 teckningsoptioner. Innehav i Götenehus Group AB via bolag: 125 000 B-aktier.

Helena Ekman

HR-chef.
Född 1965. Anställd sedan 2019.
Utbildning: Officersutbildning inom Flygvapnet. HR-utbildning på Luleå Tekniska Universitet.
Bakgrund: Tidigare officer inom Flygvapnet, majors grad. Personalchef på Sandvik, Bahco, SNA Europe och HR Business Partner på Arla.
Aktieinnnehav: Eget innehav i Götenehus Group AB: 20 000 B-aktier, 175 000 teckningsoptioner.

Kristina Gradin

Affärsområdeschef Bostadsutveckling.
Född 1970. Anställd sedan 2022.
Utbildning: Civilekonom, Mittuniversitetet.
Bakgrund: Tidigare chef Projektstyrning på Älvstranden Utveckling AB, regionchef på Bonava samt ett antal ledande befattningar inom NCC Housing och NCC Industry.
Aktieinnnehav: Eget innehav i Götenehus Group AB: 0 aktier.

Martin Klaesson

Affärsområdeschef Fastighetsutveckling.
Född 1973. Anställd sedan 2021.
Utbildning: Högskoleingenjör, Växjö universitet.
Bakgrund: Mångårig erfarenhet som arbetschef på Peab samt ansvarig för bostadskoncept i Peab-koncernen.
Andra väsentliga uppdrag: VD i Trähusstaden Sverige AB. Styrelseledamot i flera av Götenehus Group AB hel- och delägda bolag.
Aktieinnnehav: Eget innehav i Götenehus Group AB: 90 000 B-aktier, 175 000 teckningsoptioner.

Mattias Larsson

CFO.
Född 1975. Anställd sedan 2022.
Utbildning: Civilekonom.
Bakgrund: Tidigare CFO på Westcoast Windows AB. Country Finance Manager på Autoliv Sverige AB och Veoneer Sweden AB.
Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot och suppleant i flera av Götenehus Group AB helägda bolag.
Aktieinnnehav: Eget innehav i Götenehus Group AB: 66 500 B-aktier, 75 000 teckningsoptioner.

Tobias Nordendorph

Affärsområdeschef Villor och fritidshus.
Född 1987. Anställd sedan 2023.
Utbildning: IHM Business School.
Bakgrund: Tidigare försäljningsdirektör, COO samt CEO inom fordonsbranschen.
Aktieinnnehav: Eget innehav i Götenehus Group AB: 0 aktier.

David Ulinder

Teknik- och hållbarhetschef.
Född 1977. Anställd sedan 2004.
Utbildning: Civilingenjör Chalmers, Göteborg. Väg och Vatten 2004.
Bakgrund: Flera års erfarenhet inom Götenehuskoncernen bland annat som konstruktionschef och teknisk chef.
Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot och suppleant i flera av Götenehus Group AB helägda bolag.
Aktieinnnehav: Eget innehav i Götenehus Group AB: 230 000 B-aktier, 175 000 teckningsoptioner.

SENASTE NYTT

Rapporter

Pressmeddelanden

Kommande händelser

Aktiekurs

… SEK

Uppdaterad

Börja prenumerera

Börja prenumerera på våra pressmeddelanden, årsredovisningar och delårsrapporter genom att fylla i namn och e-post nedan.

Ett oväntat fel har inträffat! Försök igen senare.

Tack! Vi kommer nu skapa din prenumeration.