Möt vår lednings­grupp

Tillsammans leder vi den dagliga verksamheten i koncernen och säkerställer att vi fortsätter bedriva en hållbar och ansvarsfull bostadsutveckling för Götenehus Group.

Andreas Gustafsson

VD och koncernchef Götenehus Group
Född 1978. Anställd sedan 2019.
Utbildning: Högskoleingenjör, Karlstads universitet.
Bakgrund: Tidigare VD på Swebostad AB och flera års erfarenhet inom Götenehuskoncernen, bland annat som Affärsområdeschef Projektutveckling.
Aktieinnnehav: Eget innehav i Götenehus Group AB: 400 000 teckningsoptioner. Eget innehav i Götenehus Group AB via bolag: 125 000 B-aktier.

Fredrik Arvidson

Affärsområdeschef Styckehus
Född 1965. Anställd sedan 2015.
Utbildning: Ekonomiutbildning på Göteborgs Universitet.
Bakgrund: Tidigare försäljningschef på Tools och flera års erfarenhet av säljledning.
Aktieinnnehav: Eget innehav i Götenehus Group AB: 220 000 B-aktier, 125 000 teckningsoptioner.

Johan Danielsson

Chefsarkitekt
Född 1968. Anställd sedan 1994.
Utbildning: Examen Arkitektutbildning/Master of Architecture vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet. Medlem i MSA – Arkitekt SAR/MSA.
Bakgrund: Tidigare verksam i Contekton Arkitekter, SON arkitekter och flera års erfarenhet inom Götenehuskoncernen, bland annat som Chefsarkitekt.
Aktieinnnehav: Eget innehav i Götenehus Group AB: 500 130 B-aktier.

Helena Ekman

HR-chef
Född 1965. Anställd sedan 2019.
Utbildning: Officersutbildning inom Flygvapnet. HR-utbildning på Luleå Tekniska Universitet.
Bakgrund: Tidigare officer inom Flygvapnet, majors grad. Personalchef på Sandvik, Bahco, SNA Europe och HR Business Partner på Arla.
Aktieinnnehav: Eget innehav i Götenehus Group AB: 20 000 B-aktier, 175 000 teckningsoptioner.

Robert Elovson

CFO
Född 1963. Anställd sedan 2018.
Utbildning: Eftergymnasial utbildning, Högre ekonomisk specialkurs, Karlstad.
Bakgrund: Tidigare revisor på Ernst & Young, CFO på Arkivator AB och på Emballator Metal Group.
Aktieinnnehav: Eget innehav i Götenehus Group AB: 15 000 B-aktier, 175 000 teckningsoptioner.

Nicklas Svensson

Produktionschef
Född 1975. Anställd sedan 2002.
Utbildning: Automatiseringsingenjör, Högskolan i Skövde.
Bakgrund: Flera års erfarenhet inom Götenehuskoncernen, bland annat som konstruktionsritare och produktionsledare.
Aktieinnnehav: Eget innehav i Götenehus Group AB: 50 000 B-aktier, 100 000 teckningsoptioner.

David Ulinder

Affärsområdeschef Projektutveckling
Född 1977. Anställd sedan 2004.
Utbildning: Civilingenjör Chalmers, Göteborg. Väg och Vatten 2004.
Bakgrund: Flera års erfarenhet inom Götenehuskoncernen bland annat som konstruktionschef och teknisk chef.
Aktieinnnehav: Eget innehav i Götenehus Group AB: 239 330 B-aktier, 175 000 teckningsoptioner.

Roger Wändal

MA-chef
Född 1958. Anställd sedan 1999.
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan Göteborg.
Bakgrund: Tidigare försäljningschef Norden på Armstrong Parafon AB, Marketing manager på Paroc Panel System, produktchef på Rockwool Byggsystem samt flera års erfarenhet inom Götenehuskoncernen bland annat som VD.
Aktieinnnehav: Eget innehav i Götenehus Group AB: 246 400 B-aktier, 175 000 teckningsoptioner.

SENASTE NYTT

Rapporter

Pressmeddelanden

Kommande händelser

Aktiekurs

… SEK

Uppdaterad