Övrig verksamhet

Inom koncernen finns även fler verksamheter, som Götene Träindustri som förädlar träprodukter och bolaget Forshem Fastighets AB som äger och förvaltar vårt industriområde i Götene.

Götene Träindustri

Götene Träindustri AB bedriver sin verksamhet på Götenehus industriområde i Götene. Verksamheten består av förädling av trävaror genom hyvling, kapning och målning med mera, och försäljning av dessa. Här tillverkas också olika varianter av Götenehus egenformgivna träpanel. Dessutom tillverkas bränslebriketter för i första hand fastbränsleanläggningar, som exempelvis fjärrvärmeverk.

Forshem Fastighets AB

Vårt bolag Forshem Fastighets AB äger och förvaltar Götenehus industriområde i Götene. Förutom den egna småhusverksamheten och Götene Träindustri har bolaget ett antal externa hyresgäster. Verksamheter som bedrivs på Götenehus industriområde är tillverkning av småhus, hyvleri, smidesverksamhet, terminalverksamhet för bränsleflis och företagshälsovård.

ANDRA AFFÄRSOMRÅDEN

SENASTE NYTT

Rapporter

Pressmeddelanden

Kommande händelser

Aktiekurs

… SEK

Uppdaterad