Övriga bolagsstämmor

Extra bolagsstämma den 26 augusti 2015 kl 16.00

Extra bolagsstämma i Götenehus Group (publ) hölls onsdagen den 26 augusti 2015 kl 16.00 i bolagets lokaler på Kraftgatan 1, Götene.


Extra bolagsstämma den 4 april 2013 kl 17.00

Den extra bolagsstämman i Götenehus Group (publ) hölls torsdagen den 4 april 2013 kl 17.00 i bolagets lokaler på Kraftgatan 1, Götene.